Jump to content

[Drama 2018] What is Wrong with Secretary Kim, 김비서가 왜 그럴까


0ly40

Recommended Posts

 

GOODDATA จัดอันดับหัวข้อนักแสดงละครTV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4ของเดือนก.ค. 18

1 #ParkMinYoung #WhatsWrongWithSecretaryKim

2 #ParkSeoJoon

3 #KimTaeRi #MrSunshine

4 #LeeByungHun

5 #ImSooHyang

6 #ChaEunWoo

7 #ShinHyesun

8 #LeeTaeHwan

9 #YangSeJong

10 #LeeDongWook

DjY7LPRVAAAyGmo.jpg

GoodData จัดอันดับ [ละครTV ] ซีรี่ส์ที่มีการพูดถึงมากที่สุดสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ก.ค. 2018

1 #WhatsWrongWithSecretaryKim

2 #MrSunShine

3 #MyIDisGangnamBeauty

4 #Life #라이프

5 #ThirtyButSeventeen

6 #LifeonMars 

7 #YourHonor

8 #시간 #Time

9 #AreYouHumantoo

10 #LetsEat3

 

DjY5B89U0AECVtf.jpg

cre: nonstop

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, stroppyse said:

 

@kaoriharang, you heard correctly. The first comment is YJ telling MS that the wedding is only 2 weeks away, so MS should let him live.

 

As for the second comment where MS says that she knows better than anyone else that YJ always keeps his promises, and then it goes into the flashbacks. In the flashbacks, 5 year old MS had told YJ to marry her, but he had refused saying that marriage is something that one does after one has become an adult and then with someone that one loves. MS cleverly tells YJ that he just has to grow up to be an adult then and love her, then he could marry her. YJ thinks it over and agrees, which MS then wants him to promise to do, and which he does. So, he has kept his childhood promises to her to grow up to be an adult, to fall in love with MS, and to marry her. It was a sweet sequence. :):wub:

 

Sorry about the late reply. Real life keeps interfering...

 

Thanks for the korean clarification! guess the Chinese sub ver. got it wrong....

 

btw, I saw from DC WWWKS that the props team actually produced a wedding invitation that is so real!  we got YJ's mom's name as well instead of ms chui

 

"we become lovers becos of our little fate from long time ago

now becos of that fate, we will become one

even though we still have plenty shortcomings, but we will remember our fate and love each other for the rest of our lives.

please come witness and give us your blessings."

 

http://gall.dcinside.com/board/view/?id=secretary&no=14914

 

kudos to props team! I want this to be included in the DVD set, hehe

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, stroppyse said:

 

It's because Koreans don't use pronouns. Rather, they use implied pronouns in context, so I can see why the translator would have translated what he said to be "I'll let you live." and probably have taken that to mean as if if the wedding had not been in two weeks, he would have taken revenge rather than letting her live. However, that's pretty convoluted and he's really just trying to get her to stop hitting him rather than mock-threatening her back. So, taken in context, he's saying "You should let me live." so that he can be alive for the wedding. Hope this makes sense.

 

Thanks stroppyse for the detailed explanations~ I am confused at first as well becos YJ was saying this line with an angry stare at MS.  So it also seems to make sense that he will take revenge on her later. hahaha. I think YJ learnt from drunk MS and whacking MS that MS has potential to kill him...wahahaha

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

New webtoon #93

 

Its Yoomyung Group's charity ball.  MS YJ  (in his handsome tux) sitting at their table taking pics of YS and SJ (wife) dancing but YS stepped on her heel and made her angry. MS YJ laughed at his clumsiness.  YJ went out to the balcony with MS and said they should not have come to the charity ball. MS asked why and it was fun taking pics of YS and YJ said cos today is MS's birthday but they were too busy with this event. MS said she is fine as on this very busy day, YJ cooked her seaweed soup in the morning for her birthday and she was satisfied.  (although she didnt have much due to morning sickness). YJ said she cant be settled with this little thing as this is her first birthday after they were married. YJ took out an envelope and told MS thats her gift from him. MS guessed whether he wrote a letter to her or a birthday card?  YJ said isnt this scale too small and asked MS to explore her imagination.  MS opened the envelope and found a picture of a house model. MS asked what's this. YJ said this is a 3D modelling picture, how was it. MS said its pretty but whats that for. YJ told MS that when their baby is born, this will be there new home and its now under construction.  YJ said he wanted to raise their child in a house with a grass lawn for he/she to romp over it. MS shocked and asked again did YJ said that the house is under construction and is building now. YJ  said he is building the house since one month ago. MS said so YJ started to build the house immediately after he found out she is pregnant? YJ said yes after he heard the news he go straight to action and wanted to break the news to her on her birthday so its has been tough holding back this news. MS said its not making sense, who would give such a gift.  As they have their baby earlier than he expected, he is moving forward his gift and this is their family home so he wanted the best of it. MS said...yea...well...why you made this come sooner than expected (i.e. making her pregnant) and YJ said well...that day the atmosphere was like that...MS thanked YJ anyway and started crying tears of joy. YJ said dont cry, a mother should not cry or their baby will be sad, MS said its ok, she is crying tears of joy. MS told YJ that she often regrets calling YJ that he is inconsiderate person with no conscience. Thinking back these words are so absurd.  YJ said but its becos of this opposite character so she was so into him and usually ppl find this  more attractive. MS said this is YJ's long term plan right? YJ said thats right, he paint his huge painting that MS will be by this side for the rest of their life and it cant be anyone else.  MS said I love you and YJ said I love you more.  (flash back to when YJ reunited with MS 9 years ago..this is a story about two person who has long fate tgt, miracly met again and then spent a long tgt and know each other and there is no one else for them) .  YJ asked whether to name their baby (nick name) "sun" becos YJ had a dream recently about a big sun going into his arms. (to be continued)

 

 • Like 7
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

I know it is still too early but I’m already claiming this. Lee Young-joon (Park Seo-joon) and Kim Mi-so’s (Park Min-young) wedding is dramaland’s wedding of the year! Who is with me?

 

A WEDDING THAT IS MEANT TO BE

 

It’s always so beautiful to witness two people ending up exchanging vows of love in front of the altar after going through the complicated twist of fate. Who would have thought that the two young children who suffered a very traumatic incident together 24 years ago would actually meet once again and fall in love? Young-joon was definitely right when he told Secretary Kim that the universe itself wants their wedding to happen.

 

Continue reading here:

 

https://ahjummamshies.com/2018/08/01/k-drama-reaction-why-secretary-kim-finale/

 

screenshot_2018-07-31-21-36-49.png?w=840

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

This drama is surely a keeper! No villains (the brother and spider-woman do not count as villains) , no exes (what girlfriend - only saw her in the beginning and the end at the wedding - she was just a front) , great buddies and colleagues (Yoo Shik - I love you!) , no evil mother in law and best of all, a happy ending!

 

I hope PSJ and PMY will come back with more dramas as I think they are actors who can merge into their characters and their behaviors are so believable as a couple that people actually believe that this is the same in real life. I hope that both of them can ride through this insanity (nope, I don't call these extreme ones, shippers - they are bordering on sasaeng behaviour)

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, princessfiana said:

New webtoon #93

 

Its Yoomyung Group's charity ball.  MS YJ  (in his handsome tux) sitting at their table taking pics of YS and SJ (wife) dancing but YS stepped on her heel and made her angry. MS YJ laughed at his clumsiness.  YJ went out to the balcony with MS and said they should not have come to the charity ball. MS asked why and it was fun taking pics of YS and YJ said cos today is MS's birthday but they were too busy with this event. MS said she is fine as on this very busy day, YJ cooked her seaweed soup in the morning for her birthday and she was satisfied.  (although she didnt have much due to morning sickness). YJ said she cant be settled with this little thing as this is her first birthday after they were married. YJ took out an envelope and told MS thats her gift from him. MS guessed whether he wrote a letter to her or a birthday card?  YJ said isnt this scale too small and asked MS to explore her imagination.  MS opened the envelope and found a picture of a house model. MS asked what's this. YJ said this is a 3D modelling picture, how was it. MS said its pretty but whats that for. YJ told MS that when their baby is born, this will be there new home and its now under construction.  YJ said he wanted to raise their child in a house with a grass lawn for he/she to romp over it. MS shocked and asked again did YJ said that the house is under construction and is building now. YJ  said he is building the house since one month ago. MS said so YJ started to build the house immediately after he found out she is pregnant? YJ said yes after he heard the news he go straight to action and wanted to break the news to her on her birthday so its has been tough holding back this news. MS said its not making sense, who would give such a gift.  As they have their baby earlier than he expected, he is moving forward his gift and this is their family home so he wanted the best of it. MS said...yea...well...why you made this come sooner than expected (i.e. making her pregnant) and YJ said well...that day the atmosphere was like that...MS thanked YJ anyway and started crying tears of joy. YJ said dont cry, a mother should not cry or their baby will be sad, MS said its ok, she is crying tears of joy. MS told YJ that she often regrets calling YJ that he is inconsiderate person with no conscience. Thinking back these words are so absurd.  YJ said but its becos of this opposite character so she was so into him and usually ppl find this  more attractive. MS said this is YJ's long term plan right? YJ said thats right, he paint his huge painting that MS will be by this side for the rest of their life and it cant be anyone else.  MS said I love you and YJ said I love you more.  (flash back to when YJ reunited with MS 9 years ago..this is a story about two person who has long fate tgt, miracly met again and then spent a long tgt and know each other and there is no one else for them) .  YJ asked whether to name their baby (nick name) "sun" becos YJ had a dream recently about a big sun going into his arms. (to be continued)

 

I have missed your translated webtoon, do you deleted all? btw their son name is Lee Taeyang, and the second child is a girl name Lee Haneul.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 7/31/2018 at 1:41 PM, princessfiana said:

 

Thanks for the korean clarification! guess the Chinese sub ver. got it wrong....

 

btw, I saw from DC WWWKS that the props team actually produced a wedding invitation that is so real!  we got YJ's mom's name as well instead of ms chui

 

"we become lovers becos of our little fate from long time ago

now becos of that fate, we will become one

even though we still have plenty shortcomings, but we will remember our fate and love each other for the rest of our lives.

please come witness and give us your blessings."

 

http://gall.dcinside.com/board/view/?id=secretary&no=14914

 

kudos to props team! I want this to be included in the DVD set, hehe

viewimage.php?id=3eb8d334e0c639b477&no=2

viewimage.php?id=3eb8d334e0c639b477&no=2

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Thank you so much for the translation chingu! :)

14 hours ago, princessfiana said:

New webtoon #93

 

Its Yoomyung Group's charity ball.  MS YJ  (in his handsome tux) sitting at their table taking pics of YS and SJ (wife) dancing but YS stepped on her heel and made her angry. MS YJ laughed at his clumsiness.  YJ went out to the balcony with MS and said they should not have come to the charity ball. MS asked why and it was fun taking pics of YS and YJ said cos today is MS's birthday but they were too busy with this event. MS said she is fine as on this very busy day, YJ cooked her seaweed soup in the morning for her birthday and she was satisfied.  (although she didnt have much due to morning sickness). YJ said she cant be settled with this little thing as this is her first birthday after they were married. YJ took out an envelope and told MS thats her gift from him. MS guessed whether he wrote a letter to her or a birthday card?  YJ said isnt this scale too small and asked MS to explore her imagination.  MS opened the envelope and found a picture of a house model. MS asked what's this. YJ said this is a 3D modelling picture, how was it. MS said its pretty but whats that for. YJ told MS that when their baby is born, this will be there new home and its now under construction.  YJ said he wanted to raise their child in a house with a grass lawn for he/she to romp over it. MS shocked and asked again did YJ said that the house is under construction and is building now. YJ  said he is building the house since one month ago. MS said so YJ started to build the house immediately after he found out she is pregnant? YJ said yes after he heard the news he go straight to action and wanted to break the news to her on her birthday so its has been tough holding back this news. MS said its not making sense, who would give such a gift.  As they have their baby earlier than he expected, he is moving forward his gift and this is their family home so he wanted the best of it. MS said...yea...well...why you made this come sooner than expected (i.e. making her pregnant) and YJ said well...that day the atmosphere was like that...MS thanked YJ anyway and started crying tears of joy. YJ said dont cry, a mother should not cry or their baby will be sad, MS said its ok, she is crying tears of joy. MS told YJ that she often regrets calling YJ that he is inconsiderate person with no conscience. Thinking back these words are so absurd.  YJ said but its becos of this opposite character so she was so into him and usually ppl find this  more attractive. MS said this is YJ's long term plan right? YJ said thats right, he paint his huge painting that MS will be by this side for the rest of their life and it cant be anyone else.  MS said I love you and YJ said I love you more.  (flash back to when YJ reunited with MS 9 years ago..this is a story about two person who has long fate tgt, miracly met again and then spent a long tgt and know each other and there is no one else for them) .  YJ asked whether to name their baby (nick name) "sun" becos YJ had a dream recently about a big sun going into his arms. (to be continued)

 

 

Thank you so much for the translation chinguu!! :)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, imels said:

I have missed your translated webtoon, do you deleted all? btw their son name is Lee Taeyang, and the second child is a girl name Lee Haneul.

 

Oh, I have not deleted my posts on webtoon, but they were under spoilers during the drama airs.

oh really? is that from the novel that YJ and MS have a son and daughter? so looking fwd to bulldozer couple's kids.

 

@mrlyncrdn welcome~ :)

 

@kaoriharang Oh the final BTS!!!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Yes, its been a while and I miss our bulldozer couple, YJ narcism - only PSJ can make a narcissist adorable. Like seriously if I ever met a person like him I'd be so tempted to whack him across the head and so true MS is the only person whom can handle him. :tongue:

 

Recently all the casts has done the post drama interviews. I havent posted any of those interviews here as Im holding my back thoughts on those interviews. I just want them all to be happy and wish not to contribute in causing any unnecessary stress to the casts esp PSJ and PMY. I wish for their happiness in whatever their fate may be.  Looking forward in seeing them all reunite in their upcoming reward vacation. They deserve it

 

jUYi5bY.gif

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

August Drama Actor Brand Reputation Rankings Announced

Park-Seo-Joon-Park-Min-Young-Kim-Tae-Ri.

The rankings were determined through a data analysis of the media coverage, participation, interaction, and community indexes of 100 actors who appeared in dramas that aired between July 3 and August 4.

Park Seo Joon and Park Min Young, the stars of tvN’s hit drama “What’s Wrong with Secretary Kim,” topped this month’s list at No. 1 and No. 2 respectively. Park Seo Joon shot to the top of the rankings after scoring an impressive brand reputation index of 24,097,237, while Park Min Young scored an index of 18,161,817 for August.

High-ranking phrases in Park Seo Joon’s keyword analysis included “What’s Wrong with Secretary Kim,” “Park Min Young,” and “dating.” The actor’s highest-ranking related terms included “cute,” “like,” and “lovable,” while his positivity-negativity analysis revealed a score of 64.11 percent positive reactions.

Kim Tae Ri took third place for the month with a brand reputation index of 12,964,955. The actress is currently starring in tvN’s “Mr. Sunshine” opposite Lee Byung Hun, who came in at fifth place for August, following ASTRO’s Cha Eun Woo, who ranked fourth.

Check out the top 30 below!

 1. Park Seo Joon
 2. Park Min Young
 3. Kim Tae Ri
 4. ASTRO’s Cha Eun Woo
 5. Lee Byung Hun
 6. Im Soo Hyang
 7. Lee Dong Wook
 8. Cho Seung Woo
 9. Kim Min Jung
 10. Kim Jung Hyun
 11. Shin Hye Sun
 12. Yang Se Jong
 13. Seo Kang Joon
 14. Baek Jin Hee
 15. Lee Si Young
 16. Yoo Yeon Seok
 17. Yoon Shi Yoon
 18. Highlight’s Yoon Doojoon
 19. Kim Jae Won
 20. Jo Bo Ah
 21. Hong Soo Ah
 22. Go Soo Hee
 23. Byun Yo Han
 24. Nam Sang Mi
 25. Jo Woo Ri
 26. Han Eun Jung
 27. Lee Ji Hoon
 28. Ji Hyun Woo
 29. Lee Yoo Young
 30. Lee Sang Woo

August-Drama-Actor-Rankings.jpg

[spo]http://www.rekorea.net/data/file/repu4/1888640059_FzYvX3xL_1abe7cd0453d29c97aef6971aa65682b0b63d70d.jpg[/spo]

Source (1)

cre: https://www.soompi.com/2018/08/04/august-drama-actor-brand-reputation-rankings-announced/


 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, mrlyncrdn said:

Its almost 2 weeks since the drama ended but here I am still can't move on. Lol. I'm currently backread-ing from page 1 of this thread to find @princessfiana's webtoon translation. HAHAHHAHHA :D The WWWSK after effect on me ghad. 

I know what you mean. I just watched the final episode again today. I think this has to be my favorite summer drama.

 • Like 1
 • LOL 1
Link to comment
Share on other sites

I would've liked to see who would catch the bouquet :lol: but the episode was already over aww..

 I actually liked Ji Ah/Gwi Nam couple better than Mr. Yang/Se Ra in the end, they were a bit too exaggerating for me, they felt more like comedy relief I couldn't take them seriously lol 

overall it was a cute rom-com to watch :D too bad a few of the bgm wasn't included in the official OST.

Link to comment
Share on other sites

On 7/30/2018 at 6:31 AM, princessfiana said:

 ep16 I have two bits I don't understand. 

 

when MS whacks YJ for naughty thoughts. he said to MS 살려주지. The English subs said YJ asked MS to let him live till wedding.  while the Chinese sub says he will let MS live becos of the wedding. am confused too cos I thought 살려주지  meant he will give a chance.  If YJ says 살려줘 then he is asking MS let him live. Am I correct  ? 

 

the other part is at the wedding,  MS told YJ that he kept all the promises since childhood and then the flashbacks so does it mean that she remembered how she proposed to little YJ?

YJ told MS to let him live in one piece till the wedding because she did hit him hard after he was telling her that they won't go outside much during honey moon, they probably will stay in the hotel most of the time .... :)

Link to comment
Share on other sites

On 8/6/2018 at 4:49 PM, mrlyncrdn said:

Its almost 2 weeks since the drama ended but here I am still can't move on. Lol. I'm currently backread-ing from page 1 of this thread to find @princessfiana's webtoon translation. HAHAHHAHHA :D The WWWSK after effect on me ghad. 

 

just saw kakaopage announced that the webtoon writer will take a break and update #94 webtoon on 22 Aug! omg...i was so looking fwd to today to reveal whether YJ and MS son, Sun, was born. More waiting needed :(

 

12 hours ago, crystaltears said:

I would've liked to see who would catch the bouquet :lol: but the episode was already over aww..

 I actually liked Ji Ah/Gwi Nam couple better than Mr. Yang/Se Ra in the end, they were a bit too exaggerating for me, they felt more like comedy relief I couldn't take them seriously lol 

overall it was a cute rom-com to watch :D too bad a few of the bgm wasn't included in the official OST.

 

yea...i was hoping the two songs sang by PSJ would be included in the ost. 

 

12 hours ago, kalidreamz said:

YJ told MS to let him live in one piece till the wedding because she did hit him hard after he was telling her that they won't go outside much during honey moon, they probably will stay in the hotel most of the time .... :)

 

thanks chingu!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..