Quantcast
Jump to content

[Drama 2013-14] You Who Came From the Stars / My Love From Another Star ★ 별에서 온 그대


Maetawinz

Recommended Posts


675529f0jw1ent0gefk44j20k00qoq5c.jpghttp://weibo.com/5160791187/BDoPXw3Ho?ref=home&rid=7_0_2667324817178797364&type=comment#_rnd1420023118716


de88f80ejw1ensyawg8unj20p118gack.jpg

http://weibo.com/3733518350/BDogEfPIA?ref=home&rid=13_0_2667324817178797364&type=comment

Link to post
Share on other sites
  • Replies 27.4k
  • Created
  • Last Reply

>

#SBS연기대상 레드카펫 현장중계! 여신이 오셨습니다... #전지현 등장+_+ 잠시 후 8시 55분 본방사수!! https://t.co/G570q1KibD

— SBS (@SBSNOW)

December 31, 2014
>>

#SBS연기대상 레드카펫 현장중계! 영원히 멈추고 싶은 순간이 있다면.. 바로 지금?! ^.~ #도민준 #김수현 잠시 후 8시 55분 본방사수 https://t.co/xDwhhbfe5L

— SBS (@SBSNOW)

December 31, 2014


Link to post
Share on other sites

73198af5tw1ent4ke24qvj20jv0btwg6.jpg

73198af5tw1ent4k9rrn4j20gn0a3myg.jpg

http://weibo.com/1931053813/BDpGNDjXZ?type=comment#_rnd1420028881137


a04c43a3jw1ent4i57n1og20a605n4qp.gif
http://weibo.com/2689352611/BDpGWeZ8V?ref=home&rid=6_0_2669616835072380881&type=comment#_rnd1420029840063

---------------

005wdQZbgw1ent4lmql3rj30vk0nnadm.jpg

005wdQZbgw1ent4lpjcm1j30vk0nngos.jpg

005wdQZbgw1ent4lt1s0aj30vk0nogpu.jpg

005wdQZbgw1ent4lxab6bj30vk0nogp0.jpg

http://weibo.com/5056808857/BDpJrmF6I?ref=home&rid=1_0_2669616835072380881&type=comment

Link to post
Share on other sites

a04c43a3jw1entacgk45jg20a605pkjl.gif
a04c43a3jw1entacij2emg20a605p4qr.gif


http://weibo.com/2689352611/BDr00i5tu?ref=home&rid=3_0_2666855772403008820&type=comment#_rnd1420041187157

---

edef0a6cjw1entasgzfq0j20cu09a40b.jpg

edef0a6cjw1entasq9cqxj20dy0bjwfq.jpg

http://weibo.com/3991865964/BDr6c58ue?ref=home&rid=1_0_2666853564790576878&type=comment#_rnd1420041291057

005PneSjjw1enta2zijh5j30k10vz45a.jpg

005PneSjjw1enta2zijh5j30k10vz45a.jpg

-

005PneSjjw1enta1gtx0jj30k00f0q5o.jpg

005PneSjjw1enta1faaxbj30k00rt43p.jpg

http://weibo.com/5339796023/BDqVLi4mX?type=comment#_rnd1420041410926

--
dc32ea88jw1ent9n0xw25j20qo0f00tl.jpg

dc32ea88jw1ent9n1ea17j20qo0f00ti.jpg

http://weibo.com/3694324360/BDqSFt2Ez?type=comment

--

abbdf474gw1ent9y6gaqtj21f5199amg.jpg

abbdf474gw1ent9y83yyqj21gw1827g6.jpg

abbdf474gw1ent9y95cxhj210l1b77ak.jpg

abbdf474gw1ent9qkz5anj21hc0u042s.jpg

abbdf474gw1ent9qmw0r1j21hc0u07aw.jpg

abbdf474gw1ent9qolhxoj21hc0u0q9n.jpg

http://weibo.com/2881352820/BDqUfiqhc?type=comment#_rnd1420041537796
Link to post
Share on other sites

tumblr_nhgjmtbNE21rs3l09o2_500.gif


tumblr_nhgjmtbNE21rs3l09o1_500.gif

http://eluvnel.tumblr.com/post/106723629193/jun-ji-hyun-congratulating-kim-soo-hyun-for-high

-

tumblr_nhgi5tIr0U1taudeqo1_500.gif

tumblr_nhgi5tIr0U1taudeqo2_500.gif

tumblr_nhgi5tIr0U1taudeqo3_500.gif

http://bluesky2016soohyun.tumblr.com/post/106721263040/kim-soo-hyun-at-sbs-drama-awards-31st

--------

tumblr_nhgocnkUoa1tx6mlgo9_500.gif

http://starsoohyun.tumblr.com/post/106731366332/20141231-sbs-drama-awards-congrats-kim-soo-hyun

Link to post
Share on other sites

82b3b8cagw1enug1nweeij21cm0yqk1x.jpg


82b3b8cagw1enug1pfyvwj20yq1c0qcj.jpg


82b3b8cagw1enug1qr540j21cm0yqn68.jpg

82b3b8cagw1enug1s6gs2j20yq1c0doz.jpg

82b3b8cagw1enug1tfpf5j21cm0yqwp8.jpg
 http://weibo.com/2192816330/BDAtlcAmq?type=comment#_rnd1420133640571

---------

005TEVkPjw1enuelza5djj30zk0k0n13.jpg

http://weibo.com/5403116159/BDA7sBNER?type=comment#_rnd1420134213261005TEVkPjw1enucrgvs9aj30zk0k0q5g.jpg

005TEVkPjw1enucri669sj30zk0k0adn.jpg

005TEVkPjw1enucriunfmj30zk0k0whz.jpg

005TEVkPjw1enucrj1sxwj30zk0k042b.jpg


005TEVkPjw1enu0u2h37fj30zk1nsgul.jpg

005TEVkPjw1entzg7y5kfj30zk13ztee.jpg

005TEVkPjw1entehelof2j30zk2rtdwc.jpg

http://weibo.com/5403116159/BDA7sBNER?type=comment#_rnd1420134698343
69dbddb1gw1enu6zpjng1j21hc0u0wry.jpg

69dbddb1gw1enu6zr5uu1j21hc0u0tk5.jpg

69dbddb1gw1enu6zt3n05j21hc0u012s.jpg

69dbddb1gw1enu70l9crxj21hc0u0wl8.jpg

69dbddb1gw1enu70mg1l2j21hc0u0gr6.jpg

69dbddb1gw1enu70nihisj21hc0u0n1k.jpg

69dbddb1gw1enu70ookvuj21hc0u0jw9.jpg

69dbddb1gw1enu70ptfmdj21hc0u043y.jpg

69dbddb1gw1enu70qywitj21hc0u0te7.jpg

http://weibo.com/1776016817/BDyIxqLPb?type=comment#_rnd1420134357192
de88f80ejw1enug6ww0rzj20u20zktal.jpg

de88f80ejw1enug6xzq17j20sg0zktau.jpgde88f80ejw1enug704wr3j20y60zktb9.jpg

de88f80ejw1enug7adtuej20vn0zkdhz.jpg

de88f80ejw1enug7c54usj20xf0zk40i.jpg

de88f80ejw1enug7d919gj20zl0ybjth.jpg

de88f80ejw1enug7gx9b5j20zk0y3wh5.jpg

de88f80ejw1enug7imw3ij20zl0zkgnt.jpg

de88f80ejw1enudoyuq5pj20zk0k2dhp.jpg

http://weibo.com/3733518350/BDAtIhJpU?ref=home&rid=7_0_2666906642039476737&type=comment#_rnd1420133628522

--

de88f80ejw1enug7ulxt8j20zk0xztbv.jpg

de88f80ejw1enug7w3pu3j20vj0zkq4z.jpg

de88f80ejw1enug7yb86pj20zh0zkmzo.jpg

de88f80ejw1enug7yycw5j20sz0zk40b.jpg

de88f80ejw1enug6ww0rzj20u20zktal.jpg

http://weibo.com/3733518350/BDAtSlONx?ref=home&rid=6_0_2666906642039476737&type=comment
Link to post
Share on other sites

9402bfbajw1enu62l80iqj21261k5k7t.jpg9402bfbajw1enu62l812fj210u1k5qid.jpg

9402bfbajw1enu62lwqafj212y1k5h1u.jpg

9402bfbajw1enu62mdvaxj20zr1k5qkq.jpg


http://weibo.com/2483208122/BDybqFSNc?type=comment

--------

http://weibo.com/3544206525/BDxVzxUvU?type=comment

----------

e6724154jw1entuh5zxcfj21941w0tzl.jpg


e6724154jw1entuhcyuxej21941w01kx.jpg

e6724154jw1entua0g65jj21941w01kx.jpg

e6724154jw1entubktqihj21941w04qp.jpg

e6724154jw1entugl74vuj20ne0z448l.jpg

e6724154jw1entuguebo5j20ne0z449f.jpg

e6724154jw1entugwz8hqj20ne0z4490.jpg

e6724154jw1entuhf90g9j20ne0z4wom.jpg

e6724154jw1entugk0rduj21941w01kx.jpg

e6724154jw1ents937oeij20ne0z4wom.jpg

e6724154jw1ents95xg7aj20ne0z4guo.jpg

e6724154jw1ents9aptl5j20ne0z4gxp.jpg

e6724154jw1ents9jefjjj20ne0z4gw3.jpg

e6724154jw1ents9nhsb5j20ne0z4k1u.jpg

e6724154jw1ents9qbdoaj20ne0z4gvx.jpg

e6724154jw1ents9tgf5pj20ne0z4tib.jpg

e6724154jw1ents9x9vh1j20ne0z4k16.jpg

e6724154jw1entsa123fnj20ne0z447o.jpg
 


http://weibo.com/3866247508/BDvAoxAx1?type=comment

-------


e6724154jw1enu3hdrvjpj20qk13unfh.jpg


e6724154jw1enu3jbqgnkj20qg13oncp.jpg

e6724154jw1enu3jdfqe1j20ne0z4dqg.jpge6724154jw1entyr7k0e0j21941w0e22.jpg


http://weibo.com/3866247508/BDxCh6ybz?type=comment#_rnd1420135817070

de88f80ejw1enu0js9uo2j20zk0k2764.jpg


de88f80ejw1enu0jtvlznj20zk0k2wgb.jpg

de88f80ejw1enu0jumeapj20zk0k2wg1.jpg

de88f80ejw1enu0jxzv4zj20zk0k2wfy.jpg

de88f80ejw1enu0jzogc5j20zk0k2di4.jpg

de88f80ejw1enu0k1kkodj20zf0qotb7.jpg

de88f80ejw1enu0k2ly3rj20zf0qoacw.jpg


http://weibo.com/3733518350/BDwVVo1A8?ref=home&rid=7_0_2666932119784986664&type=comment#_rnd1420136393907


--

005BDVz9jw1enuabgk7hzj30e30fsq4g.jpg

http://weibo.com/p/1001603794298947688800


http://weibo.com/5056367538/BDxbDApQk?type=comment#_rnd1420135799733

---

d3404cbdgw1enu5694052g206104he81.gifd3404cbdgw1enu56atghpg206204ib29.gif
http://weibo.com/3544206525/BDxYVxY0e?type=comment


--

693b16a1jw1entelgawduj218g18gqc5.jpg


693b16a1jw1entelhv9xkj218g18ggvm.jpg

693b16a1jw1enteljmadgj218g18gqe4.jpg


http://weibo.com/1765480097/BDrXH2Luk?type=comment

Link to post
Share on other sites

d68bb607jw1entjm8zmcbj20sg0lcdhv.jpg


d68bb607jw1entjma0vuxj20sg0lc40f.jpg

d68bb607jw1entjma0vuxj20sg0lc40f.jpg

d68bb607jw1entjmbdir8j211x0sggpr.jpg

d68bb607jw1entjmb66wwj20sg0m0tax.jpg

d68bb607jw1entjmcg4lpj20h00mo75v.jpg


http://weibo.com/3599480327/BDt6VpkxQ?from=page_1005053599480327_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1420138430141

---005D6XTEjw1entert92sdj30k00zkadv.jpg

005D6XTEjw1enterrzi7tj318g0xcdn9.jpg005D6XTEjw1enterxp15hj30xc18gn4q.jpg

005D6XTEjw1entcsijb51j318g0xc7dl.jpg
 


http://weibo.com/5158601478/BDs13DpDe?ref=home&rid=9_0_2669595360288079227&type=comment#_rnd1420139074689

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...