View this post on Instagram

오늘은 오래 기다렸지만 만날 수 있어서 너무 너무 행복해요!! 🥰 고마워요 혜교 씨 ❤️ 今日企咗 6 個鐘雖然好攰,但能夠見到美麗動人嘅慧喬 ~ 值得!Thanks for coming 🇭🇰😘 #第三十八屆香港電影金像獎 #宋慧喬 #홍콩금상장영화제 #송혜교 #HongKongFilmAwards #SongHyeKyo @kyo1122

A post shared by 容芭比 from Hong Kong 🇭🇰 (@barbieyunghk) on