View this post on Instagram

มาลองวิ่งที่นี่ครั้งแรก ไกลบ้านหน่อย แต่ชอบจัง :) #บึงหนองบอน #10k . อย่าลืมนะครับ ช่วงนี้ใครไปซ้อมวิ่งที่ไหน ลองใช้แอพ Endomondo เลือก Challenge ของ Allianz Ayudhya ทุกกิโลที่เราวิ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนพิการไทย 👍 . #VirtualRun #WorldRunThailand #AllianzAyudhya #DareToMove

A post shared by Nat Sakdatorn (@natsakdatorn) on