View this post on Instagram

In his FM in Manila on June 30 2018. MC: Will you and Yejin meet fans together in any scenes? Hae In: "Yejin noona who buys me food" is abroad at present. I will ask her later 😄 ( Original version: 밥 잘 사주는 예진 누나가 해외에 나가 있어서 나종에 여쭤봐야 겠어요). He once said he was good at expressing his love through behaviours but after SITR he realized how it was important to express his love by words 😆 and now we have this...😋😍 We are completely touched by the way he called his Yejin as his "Yejin noona who buys me food" 😘 How sweet he is to his girlfriend 😘 *** Viet Trans: Trong buổi FM tại Phil khi MC hỏi: Liệu fan có cơ hội gặp anh và Yejin trong 1 dịp nào đó? Hae In đáp: Hiện tại thì "Yejin noona mua cơm ngon cho tôi" hiện đang ở nước ngoài. Tôi sẽ hỏi cô ấy sau nhé 😘😘 In ngọt như mía lùi 💏 anh đã chứng minh không chỉ thể hiện tình yêu qua hành động mà lời nói cũng vô cùng quan trọng nữa 💋 *** P/S: we have done the translation based on what he said in Korean, not based on what the host translated. Photo credit to @giaallana Presented by @cdmentph Please repost to @yejinhaein_bobocouple #손예진 #정해인 #sonyejin #junghaein #keepsupporting #yejinhaein_vietnam #yejinhaein_couple #prettynoonawhobuysmefood #somethingintherain #vietnam #couple #bobocouple @holyhaein @yejinhand 💏😍

A post shared by Vietnamese (@yejinhaein_bobocouple) on