View this post on Instagram

Ôi không thể tin nổi tao sướng quá chúng mày ơi Haha 😂😂😂 chứng tỏ điều gì nà..... #sonyejin #junghaein #yejinhaein_vietnam #yejinhaein_couple #prettynoonawhobuysmefood #somethingintherain #vietnam #shiper #bobocouple

A post shared by Vietnamese (@yejinhaein_bobocouple) on