View this post on Instagram

We’re back and there’s no turning back✔️ ถึงเวลาของการกลับมาอีกครั้ง พร้อมแล้วที่จะทุ่มเทเต็มที่กับผลงานชิ้นใหญ่นี้ ผมตั้งใจที่จะทุ่มใจอย่างเต็มที่ แล้วทุกคนล่ะ พร้อมจะทุ่มใจให้พวกเราหรือยัง;)?! R U Ready!? #7wondersconcert2018

A post shared by KANG KORN (@kangkorns) on