View this post on Instagram

แพรขอเพิ่มเติม Timeline ของแพรนะคะ ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้มีตกหล่นนะคะ แพรขอโทษมากๆ ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังแต่ว่าลืมจริงๆค่ะ ตอนนี้แพรทบทวบและพยายามลงให้เยอะที่สุดเท่าที่จำได้แล้วค่ะ เลยอยากมาอัพเดททุกคน ขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องกังวล ขอโทษร้านค้าต่างๆอีกครั้งที่ต้องเอ่ยถึงด้วยนะคะ

A post shared by PW 🇹🇭 (@nichaphatc) on