View this post on Instagram

Phim Forest - Khu Rừng Bí Mật Lịch phim là vào thứ 5 thứ 6 một tuần hai tập Phim chiếu được 14/16 tập rùi nên tuần này nữa là hết phim nhaaa #phim #phimhanquoc #dramakorea #kdramakiss #drama #dramakorean #dramas #phimhanquoc #phimhan #parkhaejin #parkhaejinofficialinstagram #joboah #forest #forest2020 #khurừngbímật #khurừngbịphùphép #secretforest

A post shared by Mê Phim Hàn Trung (@motphim_hantrung) on