View this post on Instagram

💖🌟🌟Yoona đã có mặt tại sân bay Nội Bài Việt nam Cô gái của chúng ta vừa xuống sân bay rồi nehhhh 😍 @yoona__lim #snsd #gg #girlsgeneration #snsdyoona #yoona__lim #yoona #bluegdragon #imyoona

A post shared by YoonaFanpage__TAENY (@yoonafanpage__ya) on