View this post on Instagram

Behind the scenes 🎬 My Motherland and I คุณพ่อ 📣 :อาเทอร์ยังไม่พอ ยังไม่ดีพอเอาใหม่ มันยังไม่ออกมาจากใจเลย 😢 เอ็นดู 😭 น้ำตาน้องเฟย น้องตั้งใจกับเรื่องนี้มากนะคะ

A post shared by ChenFeiyu.th (@official_chenfeiyu) on