190329 #LinGengxin Studio weibo update #KennyLin #林更新 #王牌对王牌 #AcevsAce (3/3) https://t.co/cQHP8hrttz

— Wang Qing. (@wuangqing) March 29, 2019