190329 #LinGengxin Studio weibo update #KennyLin #林更新 #王牌对王牌 #AcevsAce (1/3) https://t.co/GHQwIbDPbn

— Wang Qing. (@wuangqing) March 29, 2019