190612 #AngelsLastMissionLove โปรโมทลงหนังสือพิมพ์จีน
“สวรรค์ส่งดันลงมาก่อกวน, รักสามเส้าที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี”

©️StayWithYouL pic.twitter.com/KbgmS5UBHA

— LFACTS THAILAND ♡ (@L_7facts) June 13, 2019