มินิฮาร์ททึ 💕💕💕💕 #weizhou #heroinwebseries pic.twitter.com/5qOAy1EcHg

— เทพธิดาฮา..ซองอุน สูง180cm.ก็ได้ (@iMAuanAloHaha) August 19, 2016