Vlinkage releases 2019 Top 50 TV actors & actresses (combined) media ranking with #ZhuYilong, #DengLun, #YangZi, #ZhaoLiying, #YiYangQianXi, #XiaoZhan, #YangMi, #WangYibo, #Dilireba and #JuJingyi in Top 10. Full list in P3 & 4

Based on drama streams, Weibo/Tieba/Douban data, etc pic.twitter.com/kOfXYCxxxf

— cdrama tweets (@dramapotatoe) January 2, 2020