2018 cover summary for Harper’s Bazaar China (Women’s Big 5) [2/3]

July - #LiuYifei/#ShuQi
Aug - #ZhaoLiying/#LiuWen
Sept - #JasonStatham & #LiBingbing/Models
Oct (first half) - #ChenFeiyu & #YangCaiyu/#WuLei & #ChunXia/#HuangZitao & #ZhangTianai/#JingBoran & #MaSichun pic.twitter.com/T7moOstDic

— c-drama tweets (@dramapotatoe) November 20, 2018