เป็นหมอเสร็จก็มาเป็นเลขาต่อ แล้วจะหล่อไปไหนวะ 🤢 #AreYouHumanToo #너도인간이니 #이준혁 pic.twitter.com/ve5eHGQwE3

— 𝗕𝗘𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗧𝗢 윤보미 (@Bonuster) June 6, 2018