กระแส 10 years challenge ในโซเชียลโพสต์ภาพอดีต - ปัจจุบัน 10 ปี สะท้อนให้เห็นมุมมองความท้าทายแห่งการเติบโต #ThaiPBS #จับตาสถานการณ์ pic.twitter.com/A5BQfN1HRC

— ThaiPBS (@ThaiPBS) January 17, 2019