สรุปคะแนนโหวตหน้าปก #BrothersPhotobook คือ แบบที่ 1 ค่า👏🏻
ค่าเฉลี่ยคะแนนโหวตจากทุกช่องทางอยู่ที่ 64.7% : 35.3%

Here is the Top-pick for the most chosen #BrotherPhotobook the book's cover style vote!! "Option 1" the winner!!
average of the vote via All channel is at 64.7% : 35.3% pic.twitter.com/uwjp3NFDt3

— Nadao Bangkok (@NadaoBangkok) June 11, 2019