หล่อทั้งฉองคนนน ~><~ #ICanSeeYourVoice @NATsakdatorn pic.twitter.com/9fMtvUdWf4

— 🎈🅜🅘🅛🅚🅨🅦🅐🅨~ოսժъlօօժ🙅‍♀️ (@Milky_addict) August 1, 2018