#Zhaoliying August artist‘s Comprehensive network communication index #จ้าวลี่อิง top1👏👍⭐️👸❤️ถึงแม้ว่าช่วงนี้อิงเปาไม่มีละครและโชว์ออนแอร์อยู่แต่แฟนๆก็พูดถึงและรอคอยผลงานใหม่ของเธอกันล้นหลามต่อเนื่อง #OurGlamorousTime #TheStoryOfMingLan เรียกว่าไม่ขาดจากสื่อเลยฮอตจริงๆสุดๆ pic.twitter.com/0E7UT1cQH0

— Konn 🐰 อิ่งหัวฉง颖火虫❤️ (@Konmsw) September 7, 2018