[แปล] นักข่าวจอนแยซึล Issue Daily กล่าวชื่นชมโกคยองพโย หลังจากได้สัมภาษณ์

Source: https://t.co/PJcNoJ4qEo
Trans: kokyungpyoth pic.twitter.com/AiG1QxNoxQ

— KO KYUNG PYO THAILAND (@kokyungpyoth) October 25, 2017