I'm still shipping them #vagabond #baesuzy #shinsungrok #배가본드 pic.twitter.com/aIZ7hLNzn2

— BluKimchi (@BluKimchiKdrama) October 5, 2019