[trans]

Busan it was fun
I love you

— haru⁷🌿 (@BOMHARU1230) June 16, 2019