🇰🇷📺 เรตติ้งซีรี่ส์ วันอาทิตย์ 190113

KBS2 #MyOnlyOne #하나뿐인내편 35.1% | 41.6% 
 
MBC #MyHealingLove #내사랑치유기 11.7% | 14.3% | 14.0% | 14.7%
 
tvN #알함브라궁전의추억 #MemoriesOfTheAlhambra 10.025%

OCN #프리스트 #Priest 2.244%

— nonstop (@8l7l5l2l000) January 13, 2019